JAVENDIA OY:n HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

EU:n 2016 päivittämän tietosuoja-asetuksen mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä

Rekisterin pitäjä

Javendia Oy
Rykiniementie 37
58900 RANTASALMI
Y-tunnus 2593267-2

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

a. Myynti
b. Asiakashallinta
c. Markkinointi
d. Henkilöstöhallinto
e. Taloushallinto

Rekisteriin kerätyt tiedot

 • Nimi *
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Sähköposti *
 • Puhelinnumero *
 • Verotiedot
 • Pankkitiedot
 • Veronumero
 • Kurssi- ja koulutustiedot
 • Työvaatteiden koot
 • Ammattiliiton jäsentiedot

*) pakollinen tieto

Henkilötietojemme käsittely perustuu

Suostumukseen henkilöltä itseltään. Voimme myös hankkia markkinointiin henkilötietoja niitä laillisesti tarjoavilta tahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Palkkatietoja säilytetään lain vaatima aika. Poistamme markkinoinnin ja viestinnän tiedoista henkilöt pyynnöstä.

Jos henkilö kieltää henkilötietojensa käsittelyn

Sopimussuhdetta ei synny tai se katkeaa.

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:

Yhteydenotot pyydetään tekemään kirjallisesti alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Yhteyshenkilö: Matti Leppänen
Email: matti.leppanen@javendia.fi
Puhelin: 040 8214 555

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

– KH-Team Oy. Tilitoimisto, palkkatiedot
– Suomen Terveystalo Oy, Varkauden toimipiste, Työterveyshuolto
– Movenium työajanseuranta (Visma Oy)
– Suomen Tilaajavastuu Oy

Tietoja luovutetaan pääurakoitsijoille pyynnöstä ja rekisteröityjen suostumuksella. Luovutamme henkilötietoja myös lain velvoittamana esimerkiksi verottajalle ja eläkeyhtiölle. Varmistamme sopimuksin, että kumppanimme käsittelevät henkilötietoja asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn riskit

Arviomme mukaan yrityksen henkilötietojen käsittely ei aiheuta merkittäviä riskejä henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Tietoihin pääsy vaatii salasanan
 • Tietoihin pääsee käsiksi rajattu määrä henkilöitä

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.